Сметище за строителни отпадъци в София 0893 29 33 33

Строителните отпадъци трябва да бъдат изхвърляни на специализираните за целта сметища, където се преработват и унищожават по такъв начин, че да се предпази от замърсяване природата. Освен за опазването на околната среда, строителните отпадъци се рециклират поради още куп други причини – спестяване на ресурси, унищожаване на изключително редни и опасни за здравето на човека химически вещества и т.н.

Ако не вярвате и си мислите, че това е поредната „директива на ЕС“, която ни задължава да правим нещо само, защото било европейско, то ето Ви един прост пример. В старите изолационни материали се съдържа химическото вещества азбест, което е изключително токсично и при директен и постоянен контакт с човека може да доведе до развитието на куп болести, сред които и най-страшната в днешно време – рак.

Разбира се в съвременните строителни материали е забранена употребата на това вещество, но все още се намират някои изоставени сгради за чието построяване е използван този химичен материал. В никакъв случай обаче, не трябва да изпадате в паника. За да се стигне до подобни нежелателни ситуации и развиването на болести е необходимо концентрацията на това химическо вещество да бъде много голяма и да бъде в контакт с човека доста дълго време.

Както споменахме вече това е само една от основните причини, поради които строителните отпадъци се изхвърлят на сметище за рециклиране. Може би забравихме да споменем, че изхвърлянето на строителни отпадъци в общите кофи за смет е строго забранено и наказуемо. Така че, ако нямате възможност сами да се заемете с изхвърлянето им на сметище за строителни отпадъци в София или на друго място – повикайте ни на телеофн 0893 29 33 33 и нище се погрижим за тях вместо Вас.