Сметище за строителни и битови отпадъци

Природните ресурси са на изчерпване и поради тази причина трябва да се заемем час по-скоро с тяхното опазване и да прекратим неразумното им използване. Един от начините, които бихме могли да приложим за целта е като започнем да рециклираме. Голяма част от нещата, които използваме могат да се рециклират безброй пъти. Да вземем например опаковките от хранителните продукти, частите на неработещите електроуреди или пък дрехите – всички те могат да се рециклират многократно. Следователно ще се намалят природните ресурси, които се използват за тяхното създаване и същевременно ще се предпази здравето на човека от вредните емисии, които се изпаряват при тяхното нерегламентирано унищожаване.

За да се увеличи ефективността от рециклирането са създадени сметища за строителни и битови отпадъци. Там се изхвърлят всички боклуци, които попадат в тази категория. Тук обаче, не влизат т.нар. „разделно събиране на отпадъци – хартия, пластмаса или стъкло“. Става дума за битови вещи и електроуреди – мебели, бяла или черна техника, дрехи и т.н. Това са битови отпадъци, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново за създаването на нови вещи от същия вид. Очаква се дори в близките 1-2 години да се създадат специални пунктове за събиране на стари мебели, електроуреди и ненужни вещи във всеки един по-голям град, където гражданите ще могат да предават своите „отпадъци“ безвъзмездно.

Колкото до строителните отпадъци там нещата стоят малко по-сложно. Тях трябва задължително да си изхвърляте по регламентирания начин. Те съдържат опасни химически вещества и могат да окажат много силно и неблагоприятно влияние върху околната среда и здравето на човека. Тук става дума за всички видове строителни отпадъци – от празни тубички с лепило до парчета бетон.

В случай,че до Вашето населено място няма близко разположено сметище за строителни и битови отпадъци и не разполагате с подходящо превозно средство, с което да ги извозите до най-близкото такова, то единствения вариант, който може да използвате е да се обърнете към фирма за почиствнае, която да се нагърби с тази задача. Ние предлагаме безплатно или евтино изхвърляне на битови и строителни отпадъци в София и региона. За повече информация се свържете с нас на телефон 0893 29 33 33.