Извозване на отпадъци на сметище в София

Чудили ли сте се какво представлява офертата „извозване на отпадъци“, която предлагат някои фирми? Ако отговорът Ви е положителен, то в днешния материал ще Ви покажем нагледно какво представлява тази услуга и какви трябва да ви бъдат очакванията към нея.

Някои хора предполагат, че става дума за почистване и изхвърляне на отпадъците от дома им или друг обект. Близко са до истината, но не точно. Наистина става дума за почистване и извозване на отпадъци на сметище, но не какви да е боклуци, а точно определени – битови или строителни. Навярно сте запознати с това какво представляват строителните отпадъци и няма смисъл да Ви обяснявам как и защо те трябва да бъдат извозени на сметище за утилизация и преработка. Така че, нека разясним по-конкретно какво означава терминът „битови отпадъци“ и за какво точно се използва от повечето фирми.

Битовите отпадъци са тези вещи, които използваме през ежедневието си и вече нямаме нужда от тях. В тази графа попадат всички мебели, електроуреди, дрехи, килими, мокети, книги, посуда и т.н. Някои хора погрешно смятат, че става дума за изхвърлянето на боклукът, който оставяме в кофите за битови отпадъци или в тези за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло. Надявам се, че уточнихме това „недоразумение“.

Съвсем логично може би в момента Ви изниква въпроса – за какво да плащам на фирма за тази работа, след като мога да ги изхвърля в кофите за обща смет. Наистина можете, но с тези си действия нарушавате закона за регламентирано изхвърляне на отпадъци, в който изрично е упомената забраната за изхвърляне на всякакви битови или строителни боклуци, които могат да замърсят по един или друг начин околната среда, а в тази графа попадат електроуредите, мебелите и всички останали.

Освен това с регламентираното изхвърляне на гореспоменатите боклуци и тяхното рециклиране се опазва до голяма степен природния ресурс. Все пак той не е неизчерпаем и трябва да се стремим да не го изразходваме безразсъдно. Защо да изсичаме още дървета за направата на кашони, опаковки или друг хартиени материали, след като можем да преработим старите и да ги използваме отново и колкото си искаме пъти?