Изхвърляне на мебели, строителни и битови отпадъци до сметище в София

Знаете ли, че за изхвърлянето на мебели, строителни и други битови отпадъци в общите кофи за битова смет е забранено и наказуемо?

Вероятно никой няма да Ви направи забележка, ако си изхвърлите стария телевизор там, но, ако някой доброжелателен съсед, приятел или друг човек подаде сигнал за Вашето действие в общината, то бъдете сигурни, че в най-скоро време ще бъдете санкционирани от контролните органи, а глобите са наистина солени. Така че, по-добре не рискувайте, ами се погрижите за регламентираното изхвърляне на Вашите строителни и битови отпадъци.

Какво означава регламентирано изхвърляне на строителни и битови отпадъци?

Регламентираното изхвърляне на строителни и битови отпадъци представлява извозването им до специализираните сметища за утилизация. Там те биват рециклирани или унищожавани, в зависимост от състоянието, в което се намират.

Защо се прави това?

Това се прави, с цел опазването на околната среда и предотвратяването на нейното замърсяване по един или друг начин. Например, ако строителните отпадъци се изхвърлят нерегламентирано, то това крие ужасни рискове не само за природата, но и за здравето на човека. Голяма част от строителните материали, които се използват разполагат със сериозно съдъръжание на опасни химически вещества, които, ако попаднат в пряк контакт с човека могат да му навредят сериозно на здравето.

Безплатно или евтино изхвърляне на мебели и строителни отпадъци

Вместо да губите ценно време и усилия в почистване и изхвърляне на разни отпадъци, то само с едно обаждане по телефона може да си решите проблема. Ние предлагаме безплатно или евтино изхвърляне на мебели и други битови и строителни отпадъци в София и региона. С наша помощ изхвърлянето на тези боклуци може да Ви се стори като детска игра, но Ви уверявам, че това не е така. Честно казано няма нищо сложно, но времето, което ще трябва да отделите и монотонните действия, които съпровождат това начинание превръща изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в крайно досадно и неприятно нещо, което за щастие може да си спестите, ако позвъните на телефон 0893 29 33 33.