Изхвърляне на дървени отпадъци 0893 29 33 33

Може би до сега не сте се замисляли над въпроса къде се изхвърлят дървените отпадъци, тъй като сте свикнали да ги изгаряте в камината или печката, но в интерес на истината трябва да отбележим, че съществуват специализирани компании, които се занимават с утилизирането на дървесните отпадъци. Без значение дали става дума за стари дървени мебели, прозорци или друго нещо изработено от дърво. Общо взето процедурата по оползотворяване на дървени отпадъци може да се сравни с тази на рециклирането на битовите. Както и при тях, дървените се разделят на няколко вида. Докато разделното събиране на боклуци се категоризира на хартия, пластмаса и стъкло, дървените отпадъци се разделят според следните критерии: чиста и мръсна дървесина; талаш и стърготини; опаковки, тара и изрезки и строителни отпадъци от дърво.

Малцина са хората, които прибягват до услугите на фирма, която да се заеме с утилизацията на дървените им отпадъци. Обикновено хората, които разполагат с такива предпочитат да ги изгорят в печката или да ги складират някъде, в случай, че някога им потрябват за нещо, като например за сковаване на скеле, кофраж или нещо подобно. В интерес на истината, обаче използването на некачествени дървени отпадъци за изработването на гореспоменатите неща, крие доста рискове. Например, ако дървото, което ще използвате за направата на скеле, е изгнило и Вие поради една или друга причина сте пренебрегнали този факт, то подлагате здравето си под сериозна опасност. Защото при най-малкия натиск от Ваша страна, е възможно дървения материал да се счупи и от там да се разруши цялата конструкция.

Така, че ако разполагате с подобни отпадъци – изгнили дървета, стърготини, талаш, стара дървена дограма, които няма какво да ги правите, вместо да ги изхвърляте в близкия контейнер – обадете се на фирма за изхвърляне и извозване на дървени отпадъци. Тя ще се заеме с тяхното утилизиране и по този начин ще спомогнете за опазването на природата и нейните ресурси.