Извозване и изхвърляне на диван

Изнасянето на диван, е също толкова трудно колкото неговото внасяне. Общо взето всичко, е едно и също и няма някакви съществени разлики. Отново ще трябва да го въртите по 1434 начина, докато успеете да го промушите през тесния коридор, отвори и врати на жилището Ви. Като същевременно ще трябва да внимавате да не го нараните по един или друг начин, което допълнително усложнява задачата Ви. Особено, ако става дума за кожен диван, то изнасянето или вкарването на дивана трябва да бъде извършено по-възможно най-внимателния начин, тъй като дори най-малкия натиск може да доведе до сериозни щети за обзавеждането Ви.

Разбира се, ако смятате да изхвърляте дивана, то тогава не трябва да се съобразявате с нищо и никой. Даже, бихте могли да го разглобите или натрошите на подходящи парчета, които да улеснят значително работата Ви. Така, само в рамките на един-два часа бихте могли да се отървете от стария си диван, без никакви проблеми. Препоръчваме Ви да не захвърляте стария си диван или частите от него в контейнерите за битова смет. Не, е желателно да изхвърляте подобни отпадъци, на които им са нужни десетки години, за да се разложат. Покажете поне малко солидарност към природата, която ни дава толкова много и с такъв малък жест от Ваша страна, бихте могли да спомогнете за нейното опазване.

Диванът и всякакви други мебели трябва да бъдат изхвърляни на сметището за депониране. Там ще бъдат рециклирани или унищожени, в зависимост от тяхното състояние. Дори да нямате необходимото свободно време или възможност, за да се заемете с изхвърляне на диван  на сметище, то винаги бихте могли да намерите начин, за да го направите. Например, може да наемете хамали, които да се заемат с изхвърлянето на стария диван или мебели. В интерес на истината, това може да Ви излезе напълно безплатно, ако дивана, е в достатъчно добро състояние.